Απο το μακρινό 1985, ο Γιάννης και ο Στέφανος, ο Στέφανος κι ο Γιάννης, φτιάχνουμε αναμνηστικά από την Ελλάδα, για την Ελλάδα, στην Ελλάδα. Όλα μοναδικά, όπως άλλωστε κι η χώρα μας

INSTAGRAM

GDPR

GDPR Compliance

Το site μας συμμορφώνεται πλήρως με τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων σας. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε μέσω του site μας, χρησιμοποιούνται μόνο για εσωτερικούς σκοπούς και στατιστικά στοιχεία. Δεν κάνουμε αναδιανομή των δεδομένων σας σε τρίτους. Τα στοιχεία παραμένουν στους servers και στο dfatacenter που είναι πλήρων compliance με το GDPR.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε για τις παραγγελίες σας παραμένουν προστατευμένα και χρησιμοποιούνται μόνο για την σωστή διασφάλιση της διαδικασίας παραγγελιών μας, ενώ δεν αποθηκεύονται στο σύστημα μας στοιχεία των καρτών σας.